CO TO jest EKOLOGIA? Jak na nią wpływamy?

co to jest ekologia

Co to jest ekologia? Wszyscy wiemy, ale chyba tak nie do końca, prawda? Zaczynam bardziej zgłębiać temat ekologii i myślę, że poza mną jest wiele osób, które niby wiedzą o co chodzi, ale jak ktoś zapyta, to trudno nam właściwie powiedzieć, czym jest ekologia? Dlatego zebrałam podstawowe informacje i postaram się odpowiedzieć sobie i Tobie na pytanie – Co to jest ekologia?

Co to jest ekologia?

Według wikipedii ekologia to „nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (czyli strukturą ekosystemów)…Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach wynikających z tego porządku i nieporządku dla istnienia biosfery i człowieka …”, Ale nie lubię definicji i dlatego postaram się odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania na swój sposób.

Na potrzeby tego wpisu „wypożyczam” z przytoczonego fragmentu dwa określenia: „organizmy” i „środowisko”. W uproszczeniu organizmami są ludzie, zwierzęta i rośliny a środowiskiem to, co nas otacza, w czym organizmy funkcjonują. Zatem ekologia to system naczyń połączonych, organizmów, które nie mogą bez siebie egzystować, a zaburzenie tego systemu prowadzi do rozerwania łańcucha powiązań. Jesteśmy połączeni z otaczającym nas światem (fauną i florą) i wzajemnie na siebie oddziałujemy. Jesteśmy sobie potrzebni. Te wpływy jednak nie zawsze są pozytywne.

Jak negatywnie oddziałujemy na środowisko?

Niestety to ludzie czynią wszystkie wykroczenia przeciwko własnemu środowisku. Wymienione przykłady negatywnej działalności człowieka zakłócają ekosystem. Oto kilka znanych wszystkim globalnych problemów zanieczyszczania środowiska naturalnego:

– Pozbywamy się toksycznych odpadów wprost do otaczającego nas środowiska naturalnego

– Wylewamy odpady do rzek (zatrucie ryb i innych organizmów żyjących w wodzie)

– Pozostawiamy nieczystości w lasach (zwierzęta żyją obok)

– Zakopujemy trujące resztki w ziemi (od gleby trują się zwierzęta, niszczy roślinność)

– Emitujemy szkodliwe odpady kominami prosto do powietrza. Dotyczy to nie tylko fabryk, bo sami paląc w domach czym popadnie przyczyniamy się do zatrucia środowiska

– Zatruwamy się poprzez emisję spalin samochodowych

– Wycinamy drzewa na szeroką skalę, pozbawiając ptaki domu i pożywienia

– Zadeptujemy i zaśmiecamy lasy, szlaki górskie, akweny wodne

We wszystkich przypadkach ofiarami takiej działalności człowieka padają ludzie, zwierzęta i rośliny. Rośliny czerpią z zatrutej ziemi, ludzie i zwierzęta zjadają te rośliny. Nie mamy wpływu na działanie ogromnych fabryk, ale mamy wpływ na to, co sami robimy. Od nas zależy, jak będzie wyglądała nasza planeta za dziesięć i sto lat. Dlatego przeczytaj także o tym, jak możemy POZYTYWNIE wpływać na środowisko naturalne czyli „Jak być eko każdego dnia?”.